Arkiv

Disclaimer:

Grundlæggende skal det understreges, at svar fra standardiseringsudvalg på henvendelser fra brugerne af standarderne alene er udtryk for det pågældende S-udvalgs fortolkning af standardens tekst.

  • Hvis der er tale om henvendelser i relation til en harmoniseret produktstandard under Byggevareforordningen (tidl. Byggevaredirektivet) så vil bemærkninger eller spørgsmål til standarden blive videreformidlet til den relevante tekniske komité i CEN og indgå i overvejelserne ved en fremtidig revision af standarden. Udvalgets svar er ikke bindende for myndighederne.
  • Hvis der er tale om en europæisk (EN) eller international (ISO) standard, som er refereret i fx bygningsreglementet (BR18), så er svaret fra S-udvalget alene et udtryk for udvalgets opfattelse af, hvordan standarden skal forstås og svaret er dermed ikke bindende for myndighederne. Spørgsmål og kommentarer vil kunne indgå i en fremtidig revision af standarden.
  • Hvis der er tale om en national dansk standard (DS) så er svaret fra S-udvalget alene et udtryk for udvalgets opfattelse af, hvordan standarden skal forstås og svaret er dermed ikke bindende for myndighederne. Spørgsmål og kommentarer vil kunne indgå i en fremtidig revision af standarden.
  • Spørgsmål omkring tolkning af formuleringer i bygningsreglementet og samspillet mellem dette og fx eurocodes og de tilhørende nationale annekser (DK NA) rettes til de relevante myndigheder.

Vi har samlet svarene på hovedparten af de spørgsmål, vi har fået til Eurocodes og de danske nationale annekser. 

Hvis du ikke kan finde svaret på netop dit spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.