CE byggevaredirektivet og byggevareforordningen

Det tidligere byggevaredirektiv, også kendt som CPD 89/106/EEC, blev d. 1. juli 2013 erstattet af den nye Byggevarefordning (CPR).

En af nyskabelserne i den nye byggevareforordning er, at bæredygtighed nu kommer til at indgå som et syvende grundlæggende krav. De seks andre krav,som overføres fra byggevaredirektivet er:

  • Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
  • Brandsikring
  • Hygiejne, sundhed og miljø
  • Sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelsen
  • Beskyttelse mod støj
  • Energibesparelser og varmeisolering

I CPR skal bygværker konstrueres, opføres og nedrives på en sådan måde, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde og navnlig sikre følgende:

a) genanvendelse eller genvinding af bygværker, deres materialer og dele efter nedrivning 

b) bygværkers holdbarhed 

c) anvendelse af miljøkompatible råmaterialer og sekundære materialer i bygværkerne.

Her kan du se den kommende byggevareforordning.

Hvis du har spørgsmål til CE-mærkning af byggevarer eller byggevaredirektivet kan du finde svaret på Byggevareinfo. Hvis du ikke finder svaret har du mulighed for at stille spørgsmål og få svar inden 24 timer.

Udenlandske producenter kan finde information på Product Contact Point For Construction

Hvornår skal jeg bruge eurocodes?

I bygningsreglementet (BR15) står der i kapitel 4.2 stk. 1, at man ved dimensionering af konstruktioner skal benytte eurocodes med tilhørende danske nationale annekser.

Det betyder, at alle de typer byggerier og anlægsopgaver, som er omfattet af bestemmelserne i BR15, skal beregnes i henhold til eurocodes. De gældende eurocodes fremgår af BR15.

Bemærk, at der er særskilte nationale annekser for broer og der kan også være tillæg vedrørende de eurocodes, som er oplistet i BR15.

Her kan du søge efter mandater i EU's database.