- Cookies - Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Accepter

Forkortede eurocodes

Dansk Standard har udarbejdet forkortede udgaver af eurocodes. De indeholder netop de dele af systemet, som gør det muligt at beregne de fleste konstruktioner i dagligdagen.

De nationale annekser samt evt. tillæg er indeholdt i de forkortede udgaver. Der er også indarbejdet en række supplerende kommentarer, forklaringer eller henvisninger til supplerende vejledninger.

Kapitel-, punkt- og afsnitsinddelingen i de forkortede udgaver følger de komplette udgaver af eurocodes. Hvor det ikke er relevant, er teksten fra den komplette udgave af eurocoden udeladt.

 Find de forkortede eurocodes i webshoppen og læs mere om indholdet

Forkortet udgave af eurocodes 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Forkortet udgave af eurocode 1 - Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af eurocode 2 - Betonkonstruktioner 

Forkortet udgave af eurocode 3 - Stålkonstruktioner 

Forkortet udgave af eurocode 5 - Trækonstruktioner 

Forkortet udgave af eurocode 6 - Murværkskonstruktioner

Forkortet udgave af eurocode 7 - Fundering (geoteknik)

Forkortet udgave af eurocode - Branddimensionering

I tillæg til de forkortede udgaver af eurocodes er der udgivet: 

Forkortet udgave af DS/EN 1520 for elementer af letklinkerbeton 

Forkortet udgave af DS/EN 12602 for elementer af porebeton

Fejl i forkortede og gældende eurocodes

Se rettelsesblade