Nationale annekser

De danske nationale annekser er nøglen til brug af eurocodes i Danmark for både bygnings- og brokonstruktioner.

I de enkelte eurocodes er der på en række punkter åbnet mulighed for, at der kan anvendes nationalt fastsatte værdier. Disse værdier er anført i de nationale annekser. Alle EU-lande skal udarbejde egne nationale annekser gældende for de pågældende lande. De danske nationale annekser for bygningskonstruktioner er udarbejdet af Dansk Standards standardiseringsudvalg i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen - fra 2012 Energistyrelsen - fra 2015 Trafik- og Byggestyrelsen. 

En given eurocode skal derfor altid benyttes sammen med det tilhørende nationale anneks (NA). Dette vil fx sige, at DS/EN 1991-1-4 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast skal benyttes sammen med gældende DS/EN 1991-1-4 DK NA, som er det nationale anneks for vindlast til brug i Danmark.

Hvis der ikke er udarbejdet et dansk nationalt anneks til en eurocode, skal brugeren sikre sig, at de generelle krav jf DS/EN 1990 med tilhørende dansk nationalt anneks er overholdt.

Bygningskonstruktioner: Oversigt over gældende nationale annekser og tillæg

Brokonstruktioner: Oversigt over gældende nationale annekser og tillæg

National Annexes for building structures