- Cookies - Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Accepter

Oversigt over gældende nationale annekser og tillæg for bygningskonstruktioner

Her findes gældende nationale annekser (bygninger) og tillæg i pdf-format lige til at hente ned.

Nye og reviderede nationale annekser til bygningskonstruktioner offentliggøres normalt 1. juli og 15. december. Der kan dog i enkelte tilfælde offentliggøres nationale annekser på andre tidspunkter. Der udstedes ikke længere tillæg, men kun nye annekser. 

I tilfælde af af tvivl om den engelske oversættelses korrekthed, henvises til den danske version.

Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

DS/EN 1990 DK NA:2013 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner (pdf)

Eurocode 1 - Last på bygværker 

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 - Del 1-1: Last på bærende konstruktioner –  Generelle laster – Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger (pdf)

- DS/EN 1991-1-2 DK NA: 2014 - Del 1-2: Generelle laster - Brandlast (pdf)

- DS/EN 1991-1-3 DK NA: 2015 Version 2 - Del 1-3: Generelle laster - Snelast (pdf)

DS/EN 1991-1-4 DK NA: 2015 - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast (pdf)

DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012 - Del 1-5: Almindelige laster - Termiske laster (pdf)

EN 1991-1-6 DK NA:2007 - Del 1-6: Generelle laster - Last på konstruktioner under udførelse 

- DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013 - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast (pdf)

Eurocode 2 - Betonkonstruktioner 

-DS/EN 1992-1-1 DK NA: 2017 Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner (pdf) 

DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering (pdf)

DS/EN 1992-3 DK NA: 2010 - Del 3: Betonkonstruktioner til opbevaring af væsker og pulvere (pdf) 

Eurocode 3 - Stålkonstruktioner

- DS/EN 1993-1-1 DK NA: 2015 - Del 1-1 Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner (PDF)

EN 1993-1-2 DK NA:2007 - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering

- DS/EN 1993-1-3 DK NA: 2013 - Del 1-3 Koldformede elementer og  beklædning af tyndplade (pfd)

- DS/EN 1993-1-4 DK NA:2013 - Del 1-3: Rustfrit stål (pdf)

EN 1993-1-5 DK NA:2007 - Del 1-5: Pladekonstruktioner

- DS/EN 1993-1-6 DK NA:2013 - Del 1-6: Styrke og stabilitet af skalkonstuktioner (pdf)

EN 1993-1-7 DK NA:2007 - Del 1-7: Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner med tværbelastning

- DS/EN 1993-1-8 DK NA:2013 - Del 1-8: Samlinger (pdf) 

EN 1993-1-9 DK NA:2007 - Del 1-9: Udmattelse

DS/EN 1993-1-10 DK NA:2011 - Del 1-10: Materialesejhed og egenskaber i tykkelsesretningen (pdf) 

- DS/EN 1993-3-1 DK NA:2013 - Del 3-1: Tårne, master og skorstene - Tårne og master (pdf)

- DS/EN 1993-5 DK NA:2017 - Del 5: Pilotering

Eurocode 4 - Kompositkonstruktioner

- DS/EN 1994-1-1 DK NA:2013 - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner (pdf)

DS/EN 1994-1-2 DK NA:2011 - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

Eurocode 5 - Trækonstruktioner 

- DS/EN 1995-1-1 DK NA:2014 - Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner (pdf)

EN 1995-1-2 DK NA:2007 - Del 1-2: Generelt - Brandteknisk dimensionering

Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner

- DS/EN 1996-1-1 DK NA: 2014 - Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk (pdf)

EN 1996-1-2 DK NA:2007 - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering 

EN 1996-2 DK NA:2007 - Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk

Eurocode 7 - Fundering

- DS/EN 1997-1 DK NA: 2015 Geoteknik - Del 1: Generelle regler (pdf) 

- DS/EN 1997-2 DK NA:2013 Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvninger (pdf)

Eurocode 9 - Aluminiumskonstruktioner

- DS/EN 1999-1-1 DK NA:2013 Generelle regler (pdf) 

EN 1999-1-2 DK NA:2007 -  Del 1-2: Brandteknisk dimensionering 

DS/EN 1999-1-3 DK NA: 2011 - Del 1-3: Udmattelse (pdf)

Letbeton

- DS/EN 1520 DK NA:2013 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armerng (pdf)

- DS/EN 12602 DK NA:2013 (Nationalt anneks til DS/EN 12602) 

Øvrige

- DS/EN 15512 DK NA: 2013 Stationære opbevaringssystemer af stål - Justerbare pallereolsystemer - Principper for dimensionering (pdf)

- DS/EN 13200-5 DK NA: 2014 Tilskuertribuner - Del 5: Teleskopstande

- DS/EN 13200-6 DK NA: 2014 Tilskuertribuner - Del 6: Demonterbare (midlertidige) tribuner

- DS/EN 13782 DK NA: 2014 Midlertidige konstruktioner - Telte - Sikkerhed