Oversigt over gældende nationale annekser og tillæg for bygningskonstruktioner

Her findes gældende nationale annekser (bygninger) og tillæg i pdf-format lige til at hente ned.

Nye og reviderede nationale annekser til bygningskonstruktioner offentliggøres normalt 1. juli og 15. december. Der kan dog i enkelte tilfælde offentliggøres nationale annekser på andre tidspunkter. Der udstedes ikke længere tillæg, men kun nye annekser. 

I tilfælde af af tvivl om den engelske oversættelses korrekthed, henvises til den danske version.

Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

DS/EN 1990 DK NA:2013 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner (pdf)

- DS/EN 1990 DK NA:2013 Tillæg 1:2018 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner (pdf)

Eurocode 1 - Last på bygværker 

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 - Del 1-1: Last på bærende konstruktioner –  Generelle laster – Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger (pdf)

- DS/EN 1991-1-2 DK NA: 2014 - Del 1-2: Generelle laster - Brandlast (pdf)

- DS/EN 1991-1-3 DK NA: 2015 Version 2 - Del 1-3: Generelle laster - Snelast (pdf)

DS/EN 1991-1-4 DK NA: 2015 - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast (pdf)

DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012 - Del 1-5: Almindelige laster - Termiske laster (pdf)

EN 1991-1-6 DK NA:2007 - Del 1-6: Generelle laster - Last på konstruktioner under udførelse 

- DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013 - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast (pdf)

Eurocode 2 - Betonkonstruktioner 

-DS/EN 1992-1-1 DK NA: 2017 Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner (pdf) 

DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering (pdf)

DS/EN 1992-3 DK NA: 2010 - Del 3: Betonkonstruktioner til opbevaring af væsker og pulvere (pdf) 

Eurocode 3 - Stålkonstruktioner

- DS/EN 1993-1-1 DK NA: 2015 - Del 1-1 Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner (PDF)

EN 1993-1-2 DK NA:2007 - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering

- DS/EN 1993-1-3 DK NA: 2013 - Del 1-3 Koldformede elementer og  beklædning af tyndplade (pfd)

- DS/EN 1993-1-4 DK NA:2013 - Del 1-3: Rustfrit stål (pdf)EN 1993-1-5 DK NA:2007 - Del 1-5: Pladekonstruktioner

- DS/EN 1993-1-6 DK NA:2013 - Del 1-6: Styrke og stabilitet af skalkonstuktioner (pdf)

EN 1993-1-7 DK NA:2007 - Del 1-7: Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner med tværbelastning- DS/EN 1993-1-8 DK NA:2013 - Del 1-8: Samlinger (pdf) EN 1993-1-9 DK NA:2007 - Del 1-9: UdmattelseDS/EN 1993-1-10 DK NA:2011 - Del 1-10: Materialesejhed og egenskaber i tykkelsesretningen (pdf) - DS/EN 1993-3-1 DK NA:2013 - Del 3-1: Tårne, master og skorstene - Tårne og master (pdf)

- DS/EN 1993-5 DK NA:2017 - Del 5: Pilotering

Eurocode 4 - Kompositkonstruktioner

- DS/EN 1994-1-1 DK NA:2013 - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner (pdf)

DS/EN 1994-1-2 DK NA:2011 - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

Eurocode 5 - Trækonstruktioner 

- DS/EN 1995-1-1 DK NA:2014 - Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner (pdf)

EN 1995-1-2 DK NA:2007 - Del 1-2: Generelt - Brandteknisk dimensionering

Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner

- DS/EN 1996-1-1 DK NA: 2014 - Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk (pdf)EN 1996-1-2 DK NA:2007 - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering EN 1996-2 DK NA:2007 - Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk

Eurocode 7 - Fundering- DS/EN 1997-1 DK NA: 2015 Geoteknik - Del 1: Generelle regler (pdf) - DS/EN 1997-2 DK NA:2013 Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvninger (pdf)

Eurocode 9 - Aluminiumskonstruktioner

- DS/EN 1999-1-1 DK NA:2013 Generelle regler (pdf) 

EN 1999-1-2 DK NA:2007 -  Del 1-2: Brandteknisk dimensionering DS/EN 1999-1-3 DK NA: 2011 - Del 1-3: Udmattelse (pdf)

Letbeton- DS/EN 1520 DK NA:2013 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armerng (pdf)- DS/EN 12602 DK NA:2013 (Nationalt anneks til DS/EN 12602) 

Øvrige

- DS/EN 15512 DK NA: 2013 Stationære opbevaringssystemer af stål - Justerbare pallereolsystemer - Principper for dimensionering (pdf)

- DS/EN 13200-5 DK NA: 2014 Tilskuertribuner - Del 5: Teleskopstande

- DS/EN 13200-6 DK NA: 2014 Tilskuertribuner - Del 6: Demonterbare (midlertidige) tribuner- DS/EN 13782 DK NA: 2014 Midlertidige konstruktioner - Telte - Sikkerhed