Ændringer i nationale annekser for almene laster og ulykkeslaster

29 oktober 2013

Den rytmiske personlast på tribuner mv. er flyttet fra det nationale anneks til DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag, (fjernet ved sommerens revision) til DS/EN 1991-1-1 DK NA, anneks C, pkt. 6, hvor det mere naturligt hører hjemme.

Der har ikke været overensstemmelse mellem påkørselslasterne i DS/EN 1991-1-1 og DS/EN 1991-1-7, idet lasterne i ulykkesnormen har været mindre end i brugssituationen i DS/EN 1991-1-1. Dette er der nu rettet op på med udgivelsen af de to reviderede nationale annekser. I det nationale anneks til DS/EN 1991-1-7 er indsat en tabel 4.1 med forhøjede værdier i forhold til det foreslåede i eurocoden for veje i byområder. 

I det nationale anneks til DS/EN 1991-1-1 er anneks B Rækværker og brystværn i parkeringshuse nu sat ud af kraft, idet der i stedet henvises til det nationale anneks til DS/EN 1991-1-7. Samtidig gives supplerende information vedr. anneks B. Endelige er teksten i DS/EN 1991-1-1 DK NA pkt. 6.3.3.2(1) om, at flade- og punktlasten på parkerings- og trafikarealer virker samtidig, blevet slettet.