DS/INF 1990:2018 er udgivet og erstatter DS/INF 1990:2013

02 august 2018

DS/INF 1990 er en vejledning til, hvorledes man vælger konsekvensklasse for konstruktioner iht. DS/EN 1990.

DS/INF 1990, Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner er en vejledning, der beskriver og definerer i detaljer, hvordan indplacering af konstruktioner i konsekvensklasser bør foretages. Derved opnås en forventningsafstemning mellem myndigheder, bygherrer og projekterende. DS/INF 1990 gælder for alle konstruktioner og anlæg knyttet til byggeri herunder:

  • permanente konstruktioner i færdig tilstand og under udførelse
  • midlertidige og transportable konstruktioner
  • eksisterende konstruktioner efter og under renovering/ombygning.

Indplacering af en konstruktion i konsekvensklasse beror på en ingeniørmæssig helhedsvurdering af konstruktionens svigtmåder, anvendelse og omgivelser. Konsekvenser af brud skal vurderes med hensyn til:

  • risiko for menneskeliv og personskade
  • sociale forhold – offentlige reaktion på svigt
  • risiko for forurening
  • økonomiske tab.

I forhold til den tidligere udgave er der sket en generel gennemgang af indholdet bl.a. er begreber tilpasset til bygningsreglementet 2018 og grænseværdierne i tabel 2 er blevet justeret og udvidet med bl.a. konstruktioner i terræn og byggegruber.

En række eksperter fra Dansk Standards Eurocodeudvalg for last- og sikkerhed står bag den nye vejledning.

DS/INF 1990:2018 kan findes i Dansk Standards webshop ved at trykke her.