Høring på DS/EN 1990 DK NA frem til 2019-03-31

01 marts 2019

Høringsforslag indeholder følgende ændringer i forhold til DS/EN 1990 DK NA:2013 + tillæg 1:2018

  • tabel A1.3 DK NA, ændringer vedr. seismisk last (har tidligere været i høring), 
  • A1.4.4, flytning af tekst til supplerende information samt tilføjelse af tekst i note til Tabel A1.4 
  • tabel B1 DK NA, præcisering i CC3 og CC1 til master og tårne
  • anneks E2 (nyt anneks, der tidligere været i høring)
  • anneks B4, indførelse af ny note om konstruktionsklasser
  • anneks B5, ændringer i B5.1, B5.2 og tabel B5c (anneks B5 er udgivet i tillæg1:2018)
  • anneks F, ændringer af (7), (8), tabel F1 og tabel F4
  • redaktionelle ændringer

Hent høringsudgave

Der kan fremsendes tekniske og redaktionelle kommentarer til forslaget. Kommentarer fremsættes enten via Dansk Standards høringsportal forslagskommentering.ds.dk eller ved at rekvirere en elektronisk kommentarskabelon hos projektlederen. (se mere på forside).

Modtagne kommentarer vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg: DS/S-1990, Eurocodes last- og sikkerhed.