Høring på et helt nyt nationalt dansk anneks til DS/EN 1998-1

25 oktober 2019

Der er nu igangsat en høring på et helt nyt nationalt dansk anneks til DS/EN 1998-1 Eurocode 8: Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger.

Forslaget er til høring fra: 2019-10-25 til 2019-12-08.
Indtil dette DK NA er endelig godkendt, kan høringsforslaget anvendes i sammenhæng med det nye DS/EN 1990 DK NA:2019.

Høringskommentarer:

Der kan fremsendes tekniske og redaktionelle kommentarer til forslaget. Kommentarer fremsættes enten via Dansk Standards høringsportal eller ved at rekvirere en elektronisk kommentarskabelon hos undertegnede. Skabelonen udfyldes og returneres til inden høringsperiodens udløb. Modtagne kommentarer vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg.

Standardiseringsudvalg: