Høring på kommende ændringer til DS/EN 1990 DK NA frem til 2018-09-09

02 august 2018

Høringsforslaget indeholder bl.a. nye supplerende regler for robusthed af høje bygninger og ændring af seismisk last.

Høringsforslaget indeholder følgende:

  • Ændringer vedr. seismisk last i A1.3.2 (tabel A1.3 DK NA)
  • Ændringer i eksemplerne vedrørende konsekvensklasser for tårne, siloer og master i tabel B1 DK NA
  • Nyt anneks E2 DK NA med supplerende regler for robusthed af højhuse

Vedrørende ændringer for seismisk last henvises til høringsforslag til DS/EN 1998-1 DK NA.

Ændringerne udgives sammen med øvrige ændringer i en ny udgave DS/EN 1990 DK NA:2018, der kommer til at erstatter DS/EN 1990 DK NA:2013 og DS/EN 1990 DK NA:2013 tillæg 1:2018.

Der kan fremsendes tekniske og redaktionelle kommentarer til forslaget. Kommentarer fremsættes enten via Dansk Standards høringsportal forslagskommentering.ds.dk eller ved at rekvirere en elektronisk kommentarskabelon hos projektlederen. Skabelonen udfyldes og returneres til projektlederen inden høringsperiodens udløb. Modtagne kommentarer vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg.