Høring på nyt dansk nationalt anneks til DS/EN 1998 frem til 2018-09-09

02 august 2018

Høringsforslaget er et nyt dansk anneks til DS/EN 1998-1, Eurocode 8: Konstruktioner i seismiske områder – Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger.

Høringsforslag til nyt dansk anneks til DS/EN 1998-1, Eurocode 8: Konstruktioner i seismiske områder – Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger.

Fastlæggelse af den regningsmæssige værdi for seismisk last har tidligere være fastsat på grundlag af DS/EN 1990 DK NA tabel A1.3 DK NA.

Dette foreslås ændret, til at det fremover skal fastlægges i henhold til DS/EN 1998-1 med tilhørende dansk national anneks. Dette nationale anneks afviger fra andre danske NA, da man enten kan anvende anneks D i dette nationale anneks til at fastlægge den regningsmæssige værdi for den seismiske last eller man kan anvende DS/EN 1998-1 sammen med dette nationale anneks.

Seismisk last omfatter last, der tages i regning for at sikre konstruktioners styrke og stabilitet over for små jordrystelser. Seismisk last er fortsat den mindste vandrette last, som en konstruktion skal regnes påvirket af og  såfremt man anvender anneks D vil værdien af den regningsmæssige værdi for den seismiske last fremover afhænge af:

  • Bygningens egensvingningsperiode
  • Bygningens geografiske placering
  • Bygningens konsekvensklasse
Der kan fremsendes tekniske og redaktionelle kommentarer til forslaget. Kommentarer fremsættes enten via Dansk Standards høringsportal forslagskommentering.ds.dk eller ved at rekvirere en elektronisk kommentarskabelon hos projektlederen. Skabelonen udfyldes og returneres til projektlederen inden høringsperiodens udløb. Modtagne kommentarer vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg.