Høring på nyt nationalt dansk anneks til DS/EN 1997-1

21 oktober 2019

Høring på nyt nationalt dansk anneks til DS/EN 1997-1 Eurocode 7: Geoteknik – Del 1: Generelle regler.

Ændringer i dette Nationale anneks omfatter blandt andet:

  • Det er præciseret, at Anneks A, C, D, K og L er normative annekser
  • I Anneks A.3.2.2 er tilføjet korrelationsfaktorer,   gældende for pæle, hvor den geostatisk beregnede bæreevne suppleres med stødbølgeanalyser.
  • Anneks A.4 er revideret.
  • Anneks A.6 er revideret for at bringe afsnittet i overensstemmelse med DS/EN ISO 22477-5:2018 Prøvning af injicerede jordankre som skal benyttes fra udgangen af marts 2019 (hvor DS 1537:2014 bliver trukket tilbage). Prøvning af injicerede jordankre skal ske i henhold til testmetode 1, men der kan benyttes lasttabsmålinger ved eventuelle langtidsforsøg (over flere dage).
  • Nyt Anneks C Jordtryk er tilføjet.
  • Anneks L er revideret på flere punkter. Blandt andet er der indført Nm = 0,3 for beregning af overflademodstand for trykpæle med tyndfligede tværsnit og en ændring i fastlæggelse af spidsfaktor for pæle rammet i moræneler.

Forslaget er til høring fra: 2019-10-25 til 2019-12-01.

Høringskommentarer:

Der kan fremsendes tekniske og redaktionelle kommentarer til forslaget. Kommentarer fremsættes enten via Dansk Standards høringsportal forslagskommentering.ds.dk eller ved at rekvirere en elektronisk kommentarskabelon hos undertegnede. Skabelonen udfyldes og returneres til inden høringsperiodens udløb. Modtagne kommentarer vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg.

Standardiseringsudvalg: DS/S-1997 Eurocodes geoteknik og fundering