Revision af DS/INF 1990 og indsamling af ændringsforslag

13 juli 2015

I forbindelse med revision DS/INF 1990 opfordres alle til at indsende kommentarer/erfaringer, så medtages disse med i revisionsarbejdet.

Der planer om at revidere DS/INF 1990, Konsekvensklasser for bygningskonstruktionerDS/INF 1990 er en vejledning, der kan anvendes i forbindelse med indplacering af konstruktioner i konsekvensklasser. Definition og anvendelse af konsekvensklasser fremgår af DS/EN 1990. Det er S-1990, Eurocode last- og sikkerhed, der står for revisionen.

Dansk Standard opfordrer derfor alle, der har ændringsforslag eller kommentarer til indhold og brug af DS/INF 1990:2013, til at sende disse kommentarer/erfaringer til S-1990. Kommentarerne kommer til at indgå i revisionsarbejdet sammen med fx øvrige henvendelser om DS/INF 1990.

Kommentarer skal sendes til Gert Rønnow, ger@ds.dk inden den 15. august 2015.